• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Витяг з протоколу №2


засідання педагогічної ради

ЗЗСО І- ІІІ ступенів №1 Жмеринської міської ОТГ

від 30.12.2020 р.

1. Про затвердження орієнтовного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗЗСО на 2021 рік у межах коштів, затверджених у кошторисі закладу освіти за всіма джерелами надходжень на підвищення кваліфікації на цей рік ( інформація заступника директора з НВР Скворцової О.В.)
Слухали: заступника директора з НВР Скворцову О.В. про «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800. Відповідно до п.2, п.4 Порядку педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати свою кваліфікацію, що є однією зі складових забезпечення Системи внутрішнього забезпечення якості освіти закладу освіти, сформованої у порядку, визначеному законодавством.
Відповідно до п. 8 Порядку обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації педагогічних працівників установлюється в годинах та/або кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС, (один кредит ЄКТС становить 30 годин) за накопичувальною системою.
Відповідно до п. 16 Порядку загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника ЗЗСО не може бути менше ніж 150 годин на п’ять років.
Ухвалили:
1.Затвердити орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу на 2021 рік у межах коштів, затверджених у кошторисі ЗЗСО за всіма джерелами надходжень на підвищення кваліфікації на 2021 рік (за винятком коштів самостійного фінансування підвищення кваліфікації педагогічними працівниками),
Додаток 1,2 до рішення педради, грудень 2020 р.
2.Порушити клопотання перед Жмеринським міським управлінням освіти і науки про погодження підвищення кваліфікації частини педагогічних працівників ЗЗСО на базі Вінницької академії неперервної освіти відповідно пропозицій до орієнтовного плану підвищення кваліфікації на 2021 рік
. Січень 2021р.
Голова педради С.Ю.Шмаль
Секретар Т.Ф.Лобатюк

Додаток 1

Орієнтовний план


підвищення кваліфікації педагогічних працівників
ЗЗСО І- ІІІ ступенів №1 Жмеринської міської ОТГ
(фаховий рівень)
№ з/п Прізвище, ініціали педагогічного праціника Теми (напрями, найменування) Форми, види Обсяги (тривалість) підвищення кваліфікації (у годинах або кредитах ЄКТС Перелік суб’єктів підвищення кваліфікації
1. Шмаль С.Ю 21.09-24.09.2021 Директори закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів(зі стажем роботи понад 5 років) очна 30 год ВАНО
2 Скворцова О.В. 23.03.-26.03 Заступники директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів (зі стажем роботи понад 5 років) очна 30 год ВАНО
3 Пугачова Н.М. 08.06-11.06 Заступники директорів шкіл з виховної роботи (зі стажем роботи до 5 років) очна 30 год ВАНО
4 Суворова С.А. 22.06-25.06 Педагоги-організатори (другої категорії) очна 30 год ВАНО
5 Махрова Т.М. 16.03-19.03 Вихователі груп продовженого дня (вища категорія) очна 30 год ВАНО
6 Кісілюк Т.Ф. 25.05-28.05 Учителі української мови та літератури закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ( методисти, старші вчителі, вищої категорії) очна 30 год ВАНО
7 Кудрявцева І.М. 06.07-09.07 Учителі математики закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів( методисти, старші вчителі, вищої категорії) очна 30 год ВАНО
8 Кирея Г.П. 21.09-24.09 Учителі математики закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів( методисти, старші вчителі, вищої категорії) очна 30 год ВАНО
9 Підлісна Т.В. 14.09-17.09 Учителі інформатики ( методисти, старші вчителі, вищої категорії) очна 30 год ВАНО
10 Солощенко Н.В. 16.11-19.11 Учителі біології та природознавства (вчителі-методисти, старші вчителі, спеціалісти вищої категорії) очна 30 год ВАНО
11 Мельник В.М. 13.07-16.07 Учителі трудового навчання (технологій) і креслення(вчителі-методисти, старші вчителі, спеціалісти вищої категорії) очна 30 год ВАНО
12 Солодкий В.О. 16.11-19.11 Учителі фізичної культури та захисту України (вчителі-методисти, старші вчителі, спеціалісти вищої категорії) очна 30 год ВАНО
13 Ододюк С.М. 13.04-16.04 Учителі початкових класів НУШ (перші класи 2021/2022 н.р., які пройшли навчання за базовою типовою програмою МОН) очна 30 год ВАНО
14 Зайцева Л.П. 27.04-30.04 Учителі початкових класів НУШ (перші класи 2021/2022 н.р., які пройшли навчання за базовою типовою програмою МОН) очна 30 год ВАНО
15 Новікова М.С. 20.04-23.04 Учителі початкових класів НУШ (другі класи 2021/2022 н.р., які пройшли навчання за базовою типовою програмою МОН) очна 30 год ВАНО
16 Колтуновська Т.М. 19.10-22.10 Учителі початкових класів НУШ (другі класи 2021/2022 н.р., які пройшли навчання за базовою типовою програмою МОН) очна 30 год ВАНО
17 Мохнач В.М. 19.10-22.10 Учителі початкових класів НУШ (другі класи 2021/2022 н.р., які пройшли навчання за базовою типовою програмою МОН) очна 30 год ВАНО
18 Школяр С.М. 18.05-21.05 Учителі початкових класів НУШ (треті класи 2021/2022 н.р., за базовою типовою програмою МОН – ІІ цикл) очна 30 год ВАНО
19 Западинська В.П. 18.05-19.05 Учителі початкових класів НУШ (треті класи 2021/2022 н.р., за базовою типовою програмою МОН – ІІ цикл) очна 30 год ВАНО
20 Заміховська О.В. 05.10-08.10 Учителі початкових класів НУШ (четверті класи 2021/2022 н.р., за базовою типовою програмою МОН – ІІ цикл) очна 30 год ВАНО
21 Мотруніч А.В. 09.11-12.11 Учителі початкових класів НУШ (четверті класи 2021/2022 н.р., за базовою типовою програмою МОН – ІІ цикл) очна 30 год ВАНО
22 Червінська І.В. 21.04-24.09 Практичні психологи очна 30 год ВАНО
23 Дембовська А.С. 26.10-29.10 Учителі хореографії очна 30 год ВАНО
24 Подлєсна Л.В. 21.12-24.12 Асистенти вчителів закладів загальної середньої освіти, які працюють в початковій школі очна 30 год ВАНО
Орієнтовний план
підвищення кваліфікації педагогічних працівників
ЗЗСО І- ІІІ ступенів №1 Жмеринської міської ОТГ
(тематичні та авторські курси )
№ з/п Прізвище, ініціали педагогічного праціника Теми (напрями, найменування) Форми, види Обсяги (тривалість) підвищення кваліфікації (у годинах або кредитах ЄКТС Перелік суб’єктів підвищення кваліфікації
1. Лобатюк Т.Ф. 18.10-21.10.2021 Розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників у контексті Нової української школи очна 30 год ВАНО
2. Гавловська Л.О. 18.10-21.10.2021 Розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників у контексті Нової української школи очна 30 год ВАНО
3. Сладковська Я.І. 23.03-25.03 Інновації на уроках української мови, літератури та зарубіжної літератури очна 30 год ВАНО
4. Сладковська Т.П. 22.03-25.03 Мовленнєва компетентність сучасного педагога очна 30 год ВАНО
5. Оніщишен В.С. 25.10-28.10 Формування цінностей учнів засобами словесності в контексті Концепції «Нова українська школа» дистан 30 год ВАНО
6. Заболотна І.А. 05.04-08.04 Сучасні технології формування в учнів предметних і ключових компетентностей на уроках української словесності дистан 30 год ВАНО
7. Баранецька К.В. 22.03-25.03 Використання інноваційних методів навчання в умовах європейських інтеграційних процесів очна 30 год ВАНО
8. Ковальчук А.Е. 22.03-25.03 Використанняінноваційнихметодівнавчання в умовах європейськихінтеграційнихпроцесів очна 30 год ВАНО
9. Басистюк І.О. 27.09-30.09 Організація дистанційного навчання педагогічних працівників очна 30 год ВАНО
10. Лащенко В.В. 27.09-30.09 Організація дистанційного навчання педагогічних працівників очна 30 год ВАНО
11. Рознюк Н.К. 31.05-03.06 Науково-методична та інноваційна складова вивчення економічної і соціальної географії у 9-10 класах очна 30 год ВАНО
12. Сенько Л.Б. 13.09-16.09 Організація дистанційного навчання педагогічних працівників очна 30 год ВАНО
13. Хоменко Г.С. 04.10-07.10 Хмарні сервіси у роботі сучасного педагога очна 30 год ВАНО
14. Холод А.П. 01.03-04.03 Тренінг за методикою Інтел "Навчання для майбутнього" (ІКТ у навчальних проектах) дистан 30 год ВАНО
15. Притуляк Л.М. 08.11-11.11 Психічне здоров’я учасників освітнього процесу: передумови, проблеми та їх профілактика очна 30 год ВАНО
16. Мацера Л.О. 22.11-25.11 Професійне вигорання педагогічних працівників: ґенеза, профілактика та корекція очна 30 год ВАНО
17. Кащенко Л.І. 22.11-25.11 Професійне вигорання педагогічних працівників: ґенеза, профілактика та корекція очна 30 год ВАНО
18. Гончаренко В.Г. 25.10-28.10 Педагогічна майстерня: сучасний урок технологій очна 30 год ВАНО
19. Бігас А.В. 27.09-30.09 Мультимедійнийосвітнійпрограмний кейс вчителя в умовахдистанційногонавчання очна 30 год ВАНО
20. Гарматюк І.І. 08.02-11.02 Олімпіадні задачі з інформаційних технологій (Word, Excel, PowerPoint, Access) дистан 30 год ВАНО
21. Солдаков Є.В. 07.06-10.06 Методика викладання футболу очна 30 год ВАНО
22. Подлєсна Л.В. 06.09-09.09 Специфіка роботи ассистента вчителя дистан 30 год ВАНО
23. Скворцова О.В. 13.09-16.09 Моделювання індивідуальної програми розвитку для дитини з особливими освітніми потребами дистан 30 год ВАНО
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1

комунальної власності Жмеринської міської об’єднаної територіальної громади Вінницької області

23100, вул. Коцюбинського, 39, м. Жмеринка, Вінницька область, Україна,

телефон 2-24-28; 2-29-28

e-mail: zosh_1_zhm@ukr.net ЄДРПОУ - 26244113

Про підсумки підвищення кваліфікації вчителів ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 в 2020 році
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Предмет Дата Форма проходження № свідоцтва Кількість годин Перелік суб’єктів підвищення кваліфікації
1 Гавловська Любов Олександрівна Вчителів української мови та літератури 12.05-15.05 дистанц ВА02139682/047987 30 годин ВАНО
2 Лобатюк Тамара Феліксівна Вчителів української мови та літератури 12.05-15.05 дистанц ВА02139682/04800 30 годин ВАНО
3 Оніщишен Віталій Степанович Вчителів укр мови та літератури 12.05-15.05 дистанц ВА02139682/048004 30 годин ВАНО
4 Подлєсна Людмила Володимирівна Вчителів укр. мови та літератури 30.06-03.07 дистанц ВА02139682/052125 30 годин ВАНО
5 Заболотна Ірина Анатоліївна Вчителів укр мови та літератури 19.05-22.05 дистанц ВА02139682/049086 30 годин ВАНО
6 Сладковська Тетяна Петрівна Вчителів зарубіжної літератури 07.07-10.07 дистанц ВА02139682/052835 30 годин ВАНО
7 Кирея Ганна Павлівна Вчителів інформатики 19.05-22.05 дистанц ВА02139682/049199 30 годин ВАНО
8 Підлісна Тетяна Василівна Вчителів математики 01.06-04.06 дистанц ВА02139682/049654 30 годин ВАНО
9 Кудрявцева Ірина Миколаївна Вчителів інформатики 16.06-19.06 дистанц ВА02139682/051159 30 годин ВАНО
10 Холод Альона Павлівна Вчителів інформатики 06.10-09.10 дистанц ВА02139682/056683 30 годин ВАНО
11 Гарматюк Інна Іванівна Вчителів інформатика 19.05-22.05 дистанц ВА02139682/049192 30 годин ВАНО
12 Сенько Лідія Богданівна Англ мова 10.11-13.11 дистанц ВА02139682/058862 30 годин ВАНО
13 Лащенко Валентина Василівна Англ мова 26.05-29.05 дистанц ВА02139682/049454 30 годин ВАНО
14 Ковальчук Алла Едуардівна Англ мова 26.05-29.05 дистанц ВА02139682/049444 30 годин ВАНО
15 Баранецька Катерина Валеріївна Англ мова 26.05-29.05 дистанц ВА02139682/050767 30 годин ВАНО
16 Мохнач Вікторія Миколаївна Початкові класи 15.12-18.12 дистанц ВА02139682/061769 30 годин ВАНО
17 Бігас Аліна Володимирівна Початкові класи (І цикл) 02.06-05.06 дистанц ВА02139682/049931 30 годин ВАНО
18 Ододюк Світлана Миколаївна Початкові класи (І цикл) 02.06-05.06 дистанц ВА02139682/050060 30 годин ВАНО
19 Школяр Світлана Миколаївна Початкові класи (І цикл) 02.06-05.06 дистанц ВА02139682/050008 30 годин ВАНО
20 Западинська Вікторія Петрівна Початкові класи (І цикл) 02.06-05.06 дистанц ВА02139682/049956 30 годин ВАНО
21 Зайцева Лілія Петрівна Початкові класи (І цикл) 02.06-05.06 дистанц ВА02139682/049955 30 годин ВАНО
22 Махрова Тетяна Миколаївна Початкові класи (І цикл) 02.06-05.06 дистанц ВА02139682/049974 30 годин ВАНО
23 Притуляк Любов Максимівна Вихователів ГПД 19.05-22.05 дистанц ВА02139682/049168 30 годин ВАНО
24 Колтуновська Тетяна Михайлівна Вчителів образотв мистецтва 08.01-11.01 очна ВА02139682/045310 30 годин ВАНО
25 Мотруніч Алла Володимирівна Початкові класи (ІІ цикл) 02.06-05.06 дистанц ВА02139682/050056 30 годин ВАНО
26 Заміховська Оксана Василівна Початкові класи (ІІ цикл) 02.06-05.06 дистанц ВА02139682/050029 30 годин ВАНО
27 Новікова Марина Сергіївна Початкові класи (І цикл) 23.06-26.06 дистанц ВА02139682/051963 30 годин ВАНО
28 Мацера Любов Олексіївна Вчителів біології 09.06-12.06 дистанц ВА02139682/050205 30 годин ВАНО
29 Солощенко Наталя Володимирівна Соціальні педагоги 04.02-07.02 очна ВА02139682/046416 30 годин ВАНО
30 Хоменко Галина Станіславівна Вчителів фізики 30.06-03.07 дистанц ВА02139682/052470 30 годин ВАНО
31 Рознюк Наталя Костянтинівна Вчителів географії 12.10-16.10 дистанц ВА02139682/056975 30 годин ВАНО
32 Гончаренко Валентина Георгіївна Вчителів трудового навчання 08.01-11.01 очна ВА02139682/045238 30 годин ВАНО
33 Мельник Віктор Миколайович Вчителів трудового навчання та креслення 11.02-14.02 очна ВА02139682/046498 30 годин ВАНО
34 Суворова Світлана Анатоліївна Педагог організатор 17.11-20.11 дистанц ВА02139682/059570 30 годин ВАНО
35 Пугачова Наталя Миколаївна Вчителів мистецтва та музичного мистецтва 12.05-15.05 дистанц ВА02139682/047796 30 годин ВАНО
36 Скворцова Олена Володимирівна Вчителів хімії 24.11-27.11 дистанц ВА02139682/060021 30 годин ВАНО
37 Шмаль Сеогій Юрійович Директорів ЗЗСО 17.11-20.11 дистанц ВА02139682/059338 30 годин ВАНО
38 Солдаков Єгор Володимирович Вчителів фізичної культури 26.05-29.05 дистанц ВА02139682/049504 30 годин ВАНО
39 Новак Ірина Володимирівна Бібліотекарів шкільних 27.01-24.06 Очно-дистан ВА02139682/051489 108 годин ВАНО
40 Кащенко Людмила Іванівна Громадянської освіти 08.09-11.09 дистанц ВА02139682/054676 30 годин ВАНО
41 Охорзіна Ольга Володимирівна Вчителів історії та правознавства 30.06-03.07 дистанц ВА02139682/052179 30 годин ВАНО
42 Жовтун Тетяна Петрівна Вчителів трудового навчання, технологій та креслення 01.12-04.12 дистанц ВА02139682/060714 30 годин ВАНО
43 Басистюк Ірина Олександрівна Вчителів англійської мови 26.05-29.05 дистанц ВА02139682/049428 30 годин ВАНО

2. Підвищення кваліфікації (семінари, авторські курси)

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Предмет Дата Документ №, кількість годин, тема Перелік суб’єктів підвищення кваліфікації
1 Баранецька К.В. Англ мова 12.11-22.11 сертифікат №БС-07996 «Ефективні рішення Google foeducation» для хмарної взаємодії (15 годин) Академія цифрового розвитку
2 Кісілюк Т.Ф. Укр мова 20.01.2020 сертифікат№59«Цікава грамматика української мови» (6 годин) ВАНО
3 Кісілюк Т.Ф. Укр мова 26.10-27.10 2020 сертифікат№52043802569 Всеукраїнська онлайн конференція «Компетентнісний підхід до навчання.Практикум для сучасного вчителя»(15 годин) ATMSHUB
4 Кісілюк Т.Ф. Інклюзія 20.09.2020-21.09.2020 Всеукраїнська онлайн конференція «Практика навчання в умовах 2020-21 року.Сучасна методологія педагога.Інклюзія» Онлайн уроки в ZOOM 15 годин РЕКТОР «Всеукраїнські тренінги»
5 Рознюк Н.К. Захист України 27.01.2020 Сертифікат №93 «Основи тактичної медицини.Домедична допомога в умовах бойових дій» ВАНО «Компенсаційна спеціалізована школа освітян»
6 Солодкий В.О. Фізкультура 10.02-11.02.2020 Сертифікат №156/29 «Основи спортивного тренування. Тактико-технічна підготовка у спортивних іграх» ВАНО «Школа інтерактивного навчання»
7 Солодкий В.О. Фізкультура 03.11.2020 Нова Фізична Культура 30 годин PROMETHEUS
8 Пугачова Н.М. мистецтво 17.02.2020 Сертифікат №179/6 «Художньо-педагогічні технології в контексті Нової української школи» (6 годин) ВАНО
9 Мохнач В.М. Інклюзія 29.11.2020 «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами» (30 годин) ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА»
10 Червінська І.В. Психолог практ 17.12.2020 №331/121 «Розвиток іміджу вчителя: емоційний інтелект» (6 годин) ВАНО
11 Червінська І.В. Психолог практ 30.12.2020 АР 946538 Розвиток дрібної моторики в першому класі (2 години) Всеосвіта
12 Червінська І.В. Психолог практ 06.05.2020 Медіаграмотність для освітян (60 годин) PROMETHEUS
13 Червінська І.В. Психолог практ 06.05.2020 «Діалог та медіація:Шлях до порозуміння» (30 годин) PROMETHEUS
14 Червінська І.В. Психолог практ 09.09.2020 Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти (80 годин) PROMETHEUS
15 Сладковська Я.І. Укр літ, зарубіжнлітератур
Підготувала заступник директора з навчально-виховної роботи О.В.
Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 133

Коментарi